Formula lui Euler:    fie  

                                                                 in care :  - baza logaritmului natural, -unitatea imaginara,  -functii trigonometrice 

                                               Pentru cazul particular :                       

                                                         Formula lui Euler in teoria numerelor complexe:             

                                                                                             

          

       

        

              Un numar complex    se poate reprezenta in coordonate polare si este scris sub forma :

 

 

in care:          -partea reala a numarului

                    -partea imaginara a numarului

                    -modulul lui        

                     - argumentul lui  - unghiul dintre axa si vectorul(in radiani)