Transpusa unei matrice :

 

                       

 Dacă             transpusa lui A este .