Teorema lui Rouche : Un sistem de ecuatii liniare este compatibil daca si  numai daca

   toti minorii caracteristici sunt nuli.