Rangul matricei :  Fie matricea   o matrice nenula.Spunem ca matriceaare rang,daca  are cel putin un minor nenul de

ordin , iar toti minorii luide ordin mai mare decat daca exista, sunt nuli.

 

     Rangul produsului a doua matrice este mai mic sau egal cu rangul fiecarei matrice :

 

       rangrangsi rang rang .