Numere complexe : un numar complex se poate scrie astfel:

 

                 

 

                               - unitatea imaginara

                               - partea reala a lui Z           notatie

                               - partea imaginara a lui Z    notatie

 

         Forma algebrică a numarului complex:

                                                                           

Proprietati:         -Egalitatea:  Fie 2 numere complexe           daca  si

                                                                    

                                     -Suma:          

                                     -Produsul:         

Forma trigonometrica a numerelor complexe:              

   -modulul numarului complex  ;     - argumentul numarului complex            

Forma exponentiala a numarului complex:       

Conjugatul numarului complex :                       

Modulul numarului complex:                           

Puteri ale lui :                                                  ;  ;